Kreativ Masterclass i Fotografi 2020

Vil du blive bedre til eller lære om det at arbejde med et kreativt
projekt fra idefase til færdigt udtryk?

Og er du samtidig klar til at tage et seriøst skridt fremad med dig selv, din passion og dit fotografi?

Så er denne Kreativ Masterclass i Fotografi noget for dig.


KREATIV MASTERCLASS I FOTOGRAFI 2020

Et årigt forløb fra oktober 2019 til oktober 2020

Underviser Ole Jauch

Weekend (en dag) undervisning

Ansøgningsfrist december 2019

Kreativ Masterclass i Fotografi 2020 er for dig, der gerne vil arbejde seriøst med et fotografisk eller kunstnerisk projekt fra idefasen til du står med det færdige udtryk.

Du kan arbejde med enten et selvvalgt eller givet projektoplæg. I forbindelse med din ansøgning vil du blive inviteret til et kort telefonisk interview, hvor vi taler om det oplæg eller projekt du kan forestille dig at arbejde med undervejs på forløbet. Såfremt du ikke har en projekt-ide, vil vi vende og tale om muligheder for et projekt for dig. Dit endelige projekt beslutter du ved første mødegang.

Foruden det gennemgående projekt vil vi arbejde med og kigge på nogle af de elementer, der gør os til fotografer. Vi arbejder med passion, kreativitet, inspiration og ikke mindst arbejder vi med DIG og DIT fotografi.

Vi gennemgår, diskutere og går selvfølgelig i dybden med det, at arbejde med og lave et fotografisk eller kunstnerisk projekt. Vi tale om de forskellige faser i et kreativt projekt og vi taler om de praktiske forhold, der skal være på plads når vi gerne vil lave et projekt.

Det er ikke afgørende, at du har et mål med dit projekt, men det er afgørende at du har et mål om at arbejde seriøst med dig selv og dine værdier i forhold til kreativiteten og fotografiet. Undervejs kan det være "målet" viser sig for dig, hvis du ikke kender det fra start. I forhold til projektet arbejder vi individuelt og i dit tempo og netop derfor er holdet begrænset til max 8 deltagere. Det er vigtigt at vi kan skabe en tillid gruppen imellem, da vi kommer til at dele, for nogle, personlige forhold, der netop ofte indgår i vores kunst og fotografi. Netop sparringen med hinanden er et vigtigt element i det kreative arbejde, både her på Masterclass men især ude i det "virkelige" kunstverden.

Om du anvender digital, analog eller anden form for fotografisk medie er ikke afgørende for din deltagelse, men vigtigt at bemærke at det ikke er et teknikkursus og det forventes at du (så vidt muligt) har styr på den teknik du anvender. Vi kan, såfremt der er interesse hos alle, kigge på og afprøve et par alternative teknikker, men det kræver en enighed på holdet.

Undervejs i forløbet vil der blive inviteret fotografer eller andre kreative personer med forskellige tilgange til fotografiet og det at være kreativ.

På denne Kreativ Masterclass i Fotografi vil vi have fokus på følgende:

  • Arbejde med et fotografisk/kunstnerisk projekt - Vi tager udgangspunkt i selvvalg projekt eller vi beslutter et oplæg til et projekt, som du arbejder med som et gennemgående projekt igennem forløbet. Vi arbejder og kigger på alle aspekter i at arbejde med kreative projekter, fra oplæg, idefase, inspiration, dødvande over det mere konkrete med selve udførslen og til slut produktion eller slutprodukt.
  • Kreativ, fotografisk og kunstnerisk inspiration - Undervejs kigger vi på andre fotografer og kreative personer og diskutere deres udtryk, tilgange, metoder. Vi kigger på og diskuterer hinandens billeder og udtryk og deler viden mellem os.
  • Dig - Fordi det handler om dig som menneske og dine værdier og det der betyder noget for dig. Det handler om selvværd fremfor selvtillid. Hvad betyder noget for dig. Hvilke grundværdier er vigtige og hvordan finder du ind til dem og hvordan hænger alt det så sammen med at arbejde med din passion og dit fotografi. Gennem øvelser, leg, fotografi, sparring og coaching arbejder vi med dig og dine værdier. For gennem indsigt skabes klarhed og gennem klarhed opnås en større vished om hvad der er vigtigt og hvad der ikke er vigtigt og dermed tror jeg på, at du bliver en bedre fotograf. Gennem selvforståelse og indsigt, får du også en langt bedre forståelse og fornemmelse for, hvad der betyder noget for dig som kreativ og fotograf.
  • Dig som kreativ og som fotograf - Hvad betyder det at være kreativ og kræves det for at være en god fotograf. Hvordan arbejder jeg aktivt med kreativitet og er det noget jeg kan lære. Hvordan du kan arbejde kreativt med dit fotografi.
  • Og en masse andet...

Undervisningsform:

Undervisningsformen er en blanding af "klasseundervisning", øvelser, arbejde i marken, individuel sparring, gennemgang af billeder og dit projekt og diskussion om andre kunstnere og kreativitet.

Vi mødes en weekenddag hver måned, hvor Ole Jauch har forberedt dagen på forhånd, således vi kan hoppe direkte ned i materien og arbejde med vores fotografi, passion og kreativitet.

Endvidere tilbydes du som noget nyt i dette Masterclass regi, en valgfri telefonisk/Skype, ca. 30 min, opfølgning mellem hver mødegang. Denne kan du bruge til sparring om dit projekt, vende fotografiske eller kunstneriske problemstillinger samt, hvad du måtte have brug for i relation til forløbet. Det er din mulighed for at få en ekstra sparring eller et venligt skub, hvis du føler behov for det.

Som deltager får du også adgang til en lukket Facebook gruppe, hvor vi deler billeder, inspiration og synspunkter undervejs i forløbet.


De praktisk oplysninger

Undervisning en dag (weekend) pr måned fra 9.30 - 16.30 (kaffe fra 9.00)
(Nyt) Valgfri telefonisk/Skype opfølgning på ca. 30min mellem hver mødegang. 
Der vil være kaffe, the, vand og frugt.
Du skal selv medbringe frokost (adgang til køleskab)

Undervisningsweekender

2020
12. januar - 16. februar - 22. marts - 19. april - 17. maj
 23. august - 20. september - 18. oktober - 22 november

2021
24. januar

februar 2021 afslutning (mere information når vi kommer tættere på)

Pris
10.500,-kr
(betaling fordeles med 50% ved tilmelding (december 2019), 25% i februar 2020, 25% i maj 2020)
Betaling til Sydbank reg nr. 6813 kontonr 1111913 med angivelse af
KMC-2020 + navn

I forbindelse med evt gæstelærere kan der forkomme en separat omkostning til dækning af omkostninger og evt materialer. Evt. gæstelærere, der ikke er inkluderet i prisen, hyres kun ved 100% enighed i gruppen.

Kreativ Masterclass i Fotografi strækker sig over et år med 70 kursustimer fordelt over 10 weekenddage (en dag pr weekend i 10 måneder)
(Nyt) Endvidere tilbydes 5 valgfrie individuelle sparrings timer (10x30min)

Antal deltagere er max 10 og minimum 6

Der er mulighed for at lave digitale print til gode priser på skolen

Al undervisning foregår som udgangspunkt på 
Tisvilde Kunstskole, Frejasvej 26, 3400 Hillerød 

S-tog til Hillerød St. og ca 7-8 min. på cykel eller 30 min gang.


Send din ansøgning ved at udfylde nedenstående formular og samtidig send 5 fotos til ole@tisvildekunstskole.dk De skal være i JPEG format og max 1024 pixels på den lange led og i 72 dpi. Navngiv billeder med dit navn plus et fortløbende nummer.

Du får besked omkring optagelse seneste 2 dage efter ansøgningsfristens udløb eller løbende.